Loading

همکاری در تولید محتوا

لایوبوکس برای تولید محتویات بیشتر و توسعه ی آموزش های خود از گروه ها و موسسات فعال آموزشی که علاقمند به عرضه و فروش محتوای الکترونیکی آموزشی خود از طریق هم آموز به جامعه بزرگی از مخاطبان علاقمند به یادگیری در حوزه های ذکر شده هستند دعوت می شود جهت ارزیابی کیفی و دریافت شرایط همکاری، فرم زیر را تکمیل نمایند.

Support