Loading

ابزارهای کلیدی مالی

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی
در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده و بدون نیاز به پیش زمینه قبلی بیان شود؛ به همین دلیل این دوره از ساختار دوره های دانشگاهی در حوزه مالی پیروی نمی کند.
در این دوره بر دو مبحث تمرکز شده است:
بودجه ریزی سرمایه ای: چگونه ابزارهای مالی می توانند ما را در تصمیم گیری های مالی (اعم از کاری و شخصی) کمک نمایند؟
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی: صورتهای مالی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهند و چگونه می توان با استفاده از آنها به تحلیل شرکتها پرداخت؟

برنامه درسی

 معرفی دوره
 ارزش زمانی پول
 محاسبه ارزش زمانی پول با استفاده از Timeline
 چرا پول ارزش زمانی دارد؟
 فرمول ارزش زمانی پول (TVM)
 محاسبه ارزش فعلی پول
Support