Loading

مدیریت بودجه در پروژه

توضیحات دوره

این دوره برای مدیران پروژه حرفه ای و همه افرادی که دوست دارند هزینه های پروژه های خود را مدیریت کنند طراحی شده است. باب مک گانون به شما نشان می دهد که چطور به کمک ساختار شکست کار، یک بودجه انعطاف پذیر بنویسید، با استاندارد های هزینه ها کار کنید و بین سرمایه ها و هزینه های عملیاتی تعادل برقرار کنید. بعلاوه به شما پیشنهاد های جالبی می کند تا زمانی که با مشکل بودجه برخورد کردید یا محدوده پروژه تغییر کرد، چه اقداماتی را انجام دهید تا پروژه به مشکل بر نخورد.

سر فصل موضوعات

استاندارد های هزینه ها
تعادل بین سرمایه و هزینه های عملیاتی
تخصیص هزینه ها به منابع
برقراری ارتباط با بودجه پروژه
بازسازی بودجه هایی که به مشکل خورده اند
شناسایی مشکلات بودجه ریزی

Support