Loading

مبانی راه‌اندازی کسب و کار

توضیحات دوره

دوره ی آموزشی راه اندازی کسب و کار
راه اندازی کسب و کار شخصی دغدغه ی بسیاری از ما است. همواره با این پرسش ها مواجه هستیم که :
زمان مناسب برای شروع کسب و کارتان چه وقت است؟
روش های تامین منابع مالی مورد نیاز کسب و کارتان از کجا تامین کنید؟
ایده و فرصت های ناب کسب و کار را چگونه پیدا کنیم؟
پاسخ پرسش‌هایی از این دست را با گذراندن این دوره خواهید یافت.

برنامه درسی

 مقدمه
 زمان مناسب برای راه اندازی کسب و کار
 مهارت بیاموزید و موثر باشید
 دغدغه های راه اندازی کسب و کار
 تامین منابع مالی مورد نیاز کسب و کار
 آیا حتما باید شرکت ثبت کنیم؟
Support